Kort om årets generalforsamling

Mandag den 23 februar afholdt klubben generalforsamling i klublokale i Fredericia Idrætscenter, hvor et mindre antal medlemmer dukkede op.

I sin beretning fortalte formand Brian Nikolajsen, at klubben er vokset de seneste år, og i der i den sammenhæng også bliver brug for flere frivillige trænere og hjælpere hvis klubben skal fortsætte sin flotte fremgang. Formanden havde flere ønsker for det næste år i sin beretning, men et af de store var at få et pige eller dame hold til klubben igen.

Kassereren fremviste et flot regnskab, som viste et overskud grundet det arbejde, klubben har deltaget i ved forskellige arrangementer.

På generalforsamlingen måtte bestyrelsen tage afsked med den mangeårige næstformand, Lennert Christensen, som ikke ønskede genvalg. Hans post bliver fremover besat af Jesper Flindt. Lennart siger dog ikke helt farvel til klubben da han fortsætter som bilagskontrollant og som træner for oldboys herrerne.

Eventudvalget ønskede at fortsætte, og der blev nedsat et presseudvalg som Maria Madsen og Victor Haavik kommer til at tage sige af.

Bestyrelsen takker de fremmødte for deltagelsen, og håber at se endnu flere til næste års generalforsamling.

This entry was posted in Nyheder, Referater. Bookmark the permalink.

Comments are closed.